Udział młodzieży w obchodach

Światowy Dzień Spokoju Wewnętrznego z dużym powodzeniem obchodzono i doceniono w ponad 51 krajach, a w obchodach wzięło udział ponad 3.200.000 uczniów. W wielu krajach wydarzenie to stało się początkiem stałych kursów medytacji dla uczniów. Wielki zasięg wydarzenia oraz entuzjastyczna reakcja kierownictwa szkół oraz samych uczniów przyciągnęły uwagę międzynarodowych mediów. Dzień 21 marca został ogłoszony Światowym Dniem Spokoju Wewnętrznego w codziennych wiadomościach w kilku krajach Europy (jak np. we Włoszech i w Rumunii). Z tysięcy spotkań przeprowadzonych na całym świecie na szczególną uwagę zasługują kursy w instytucie dla niedosłyszących w Rzymie (Institutio Nazionale Sordomuti), szkoła w Scampia di Naples oraz pokojowa demonstracja w Kijowie – zdjęcia z tego ostatniego wydarzenia zamieścił nawet New York Times.