Mahatma Gandhi

Jeśli mamy osiągnąć prawdziwy pokój na świecie, musimy zacząć od dzieci.