Dzień Spokoju Wewnętrznego – Wybrzeże Kości Słoniowej

Pomimo ciężkich warunków panujących w szkole, wszystkie dzieci były uradowane wizytą wolontariuszy z Francji.